A A A A A
2 Korinťanom 9
15
Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Paľikeras le Devleske vaš leskero daros, savo pes na del le lavenca te phenel avri!
Slovenská Biblia Rómska 2014

15
Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!
Slovenská Biblia SEB 2007

15
Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista -- ten vzácny dar nad všetky dary!
Slovenská Biblia 1993

15
A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať.
Slovenská Biblia 1936

15
Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.
Slovenská Biblia Katolícky