A A A A A
2 Korinťanom 9
12
Veď služba tohto spoločného diela nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Bo kadi sentňi služba, so keras, na ča del le sentnen oda so lenge chibaľinel, ale the igen barol andre oda, hoj but manuša paľikeren le Devleske.
Slovenská Biblia Rómska 2014

12
Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
A keď odovzdáme vaše dary tým, čo ich potrebujú, prebudíme v ich srdciach vďačnosť nielen voči vám, ale predovšetkým budú chváliť a velebiť Boha.
Slovenská Biblia 1993

12
Lebo služba tejto svätoslužby nie len že doplňuje nedostatky svätých, ale aj hojneje mnohým ďakovaním Bohu dokázanosťou tejto služby,
Slovenská Biblia 1936

12
Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.
Slovenská Biblia Katolícky