A A A A A
Matúša 19
9
Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku — nie pre cudzoložstvo — a vezme si inú, pácha cudzoložstvo."
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
A phenav tumenge, hoj sako ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen a lela peske avra, kerel laha lubipen.” [“Oda murš ko peske lel ajsa, so hiňi premukľi, thiš kerel lubipen.”]
Slovenská Biblia Rómska 2014

9
Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Ja vám hovorím, že kto sa rozvedie z iného dôvodu, ako je cudzoložstvo jeho partnera, a uzavrie nové manželstvo, sám sa dopustí cudzoložstva."
Slovenská Biblia 1993

9
A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.
Slovenská Biblia 1936

9
Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží].
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“
Slovenská Biblia Katolícky