A A A A A
Matúša 19
18
On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Phenďa le Ježišoske: “Save?” A o Ježiš phenďa: “Na murdareha, na kereha lubipen, na čoreha, na pheneha hamišagoha o sveďectvos,
Slovenská Biblia Rómska 2014

18
A ktoré?, opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevydáš krivé svedectvo!
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Ktoré?" spýtal sa mladý človek. Ježiš mu odpovedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nebudeš kradnúť, klamať,
Slovenská Biblia 1993

18
A povedal mu: Ktoré? A Ježiš riekol: Nezabiješ, nezcudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva,
Slovenská Biblia 1936

18
On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
Slovenská Biblia Katolícky