A A A A A
Ezechiel 5
1
"Syn človeka, vezmi ostrý meč, vezmi ho ako holiacu britvu a ohoľ si hlavu i bradu. Potom vezmi vážky a rozdeľ vlasy na troje.
2
Keď sa skončia dni obliehania, spáľ tretinu vlasov na ohni uprostred mesta; druhú tretinu zosekaj mečom okolo mesta; poslednú tretinu hoď do vetra: za tými vytasím meč.
3
Potom z nich vezmi trocha a zaviaž ich do rožka svojho plášťa.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Ty však, človeče, vezmi si ostrý meč! Použi ho ako holičskú britvu a ohoľ si hlavu i bradu; potom si vezmi váhy a rozdeľ chlpy.
2
Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrús do vetra a ja vytasím za nimi meč.
3
Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolka svojho rúcha.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A ty, synu človeka, vezmi si ostrý meč; vezmeš si ho namiesto britvy holičov a prejdeš ním po svojej hlave a po svojej brade. Potom si vezmeš vážky a rozdelíš to.
2
Tretinu spáliš ohňom prostred mesta, keď sa vyplnia dni obliehania; potom vezmeš druhú tretinu a budeš rúbať mečom okolo nej dookola, a ostatnú tretinu rozmeceš do vetra, a ja vytasím meč za nimi.
3
Ale vezmeš odtiaľ niečo málo vlasov čo do počtu a zaviažeš ich do svojich krýdel svojho rúcha.
Slovenská Biblia 1936

1
Ty, človeče, vezmi si ostrý meč! Použi ho ako holičskú britvu a ohoľ si hlavu i bradu; potom si vezmi váhy a rozdeľ chlpy.
2
Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrús do vetra, a ja vytasím za nimi meč.
3
Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolku svojho rúcha.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Ty však, syn človeka, vezmi si ostrý meč, vezmi ho ako holičskú britvu a pretiahni si ho po hlave a po brade! Potom si vezmi váhu a rozdeľ ich!
2
Tretinu spáľ na ohni uprostred mesta, keď sa naplnia dni obliehania; tretinu vezmeš a budeš ťať okolo nej mečom, tretinu však roztras do vetra a vytasím meč za nimi.
3
Ale vezmi odtiaľ trochu a zaviaž ich do okraja svojho rúcha!
Slovenská Biblia Katolícky