A A A A A
Ezechiel 5
8
preto, hovorí Pán Jahve, aj ja som proti tebe. Vykonám svoj rozsudok nad tebou pred očami národov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, aj ja som proti tebe a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, i ja prijdem na teba a vykonám v tvojom strede súdy pred očami pohanov.
Slovenská Biblia 1936

8
preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, aj ja som proti tebe, a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, aj ja som proti tebe a budem prevádzať práva uprostred teba pred očami národov.
Slovenská Biblia Katolícky