A A A A A
Ezechiel 5
7
Preto hovorí Pán Jahve: Preto, že ste sa nevďačne búrili, horšie ako okolité národy, preto, že ste nezachovávali moje nariadenia a nežili podľa mojich zákonov, ale ani podľa zákonov okolitých národov,
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Keďže ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, podľa mojich ustanovení ste sa nesprávali, moje nariadenia ste neplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že ste zúrili viac ako pohania, ktorí sú vôkol vás, v mojich ustanoveniach ste nechodili a mojich súdov ste nečinili, ba ani len podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás, ste nečinili,
Slovenská Biblia 1936

7
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, nesprávali ste sa podľa mojich ustanovení a moje nariadenia ste nesplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Preto takto hovorí Pán, Jahve: Pretože ste sa búrili viac ako národy, ktoré sú okolo vás, podľa mojich príkazov ste nechodili a moje práva ste nespĺňali, ani len podľa práv národov, ktoré sú okolo vás, ste nekonali,
Slovenská Biblia Katolícky