A A A A A
Ezechiel 5
6
ale on sa vzbúril proti mojim zákonom a proti mojim nariadeniam horšie ako národy a krajiny, ktoré sú okolo, jeho ľud zavrhol moje zákony a nechce zachovávať moje zvyky.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Predsa sa však bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojím ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho, lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Ale on sa sprotivil mojim súdom páchajúc bezbožnosť, väčšiu ako pohania, a mojim ustanoveniam dopúšťajúc sa väčších hriechov než krajiny, ktoré sú vôkol neho; lebo zavrhli moje súdy a čo do mojich ustanovení, nechodili v nich.
Slovenská Biblia 1936

6
A predsa sa bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho; lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Ale vzbúril sa proti mojim právam, horší chcel byť od pohanov a proti mojim zákonom viac než krajiny, ktoré sú okolo neho. Áno, pohrdli mojimi právami a mojimi zákonmi, nechodia podľa nich.
Slovenská Biblia Katolícky