A A A A A
Ezechiel 5
4
Nato vezmi niečo z nich a hoď ich na oheň a spáľ ich. Odtiaľ vyjde oheň na celý dom Izraela.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
No aj z toho ešte vezmi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Ale ešte aj z tých vezmeš a hodíš ich doprostred ohňa a spáliš ich ohňom; z toho vyjde oheň na celý dom Izraelov.
Slovenská Biblia 1936

4
Ale aj z toho ešte vezmi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
A ešte aj z nich vezmi, hoď ich doprostred ohňa a spáľ ich v ohni; odtiaľ vyjde oheň na celý Izraelov dom.
Slovenská Biblia Katolícky