A A A A A
Ezechiel 5
3
Potom z nich vezmi trocha a zaviaž ich do rožka svojho plášťa.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolka svojho rúcha.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Ale vezmeš odtiaľ niečo málo vlasov čo do počtu a zaviažeš ich do svojich krýdel svojho rúcha.
Slovenská Biblia 1936

3
Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolku svojho rúcha.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Ale vezmi odtiaľ trochu a zaviaž ich do okraja svojho rúcha!
Slovenská Biblia Katolícky