A A A A A
Ezechiel 5
15
Budeš predmetom posmechu a potupovania, hroznou výstrahou pre národy vôkol teba, keď vynesiem nad tebou rozsudok v hroznom hneve, so strašnými trestami. Hovorím to ja, Jahve.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Budeš na potupu národom okolo seba a ako posmešné príslovie na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti a s prchkým trestom. Ja, Hospodin, som hovoril.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
A budeš potupou a posmechom, výstražným príkladom a zdesením národom, ktoré sú vôkol teba, keď vykonám na tebe súdy v hneve a v prchlivosti a v káraní prchlivosti, ja Hospodin som hovoril,
Slovenská Biblia 1936

15
Budeš národom okolo teba na potupu ako posmešné príslovie, na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti, s trestom prchkosti. Ja, Hospodin, som hovoril.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Budeš potupou a výsmechom, výstrahou a hrôzou pre národy, ktoré sú okolo teba, keď prevediem proti tebe súdy v hneve a zápale a zápalistom karhaní. Ja, Pán, som hovoril.
Slovenská Biblia Katolícky