A A A A A
Ezechiel 5
13
Tým sa môj hnev vyplní, moje rozhorčenie proti nim ustane, že som to povedal ja, Jahve, vo svojej žiarlivosti.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Tak sa zavŕši môj hnev, utíšim si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním na nich svoju prchkosť, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
A tak sa dokoná môj hnev, a ukojím svoju prchlivosť na nich a poteším sa. A zvedia, že ja Hospodin som hovoril vo svojej horlivosti, keď dokonám svoju prchlivosť na nich.
Slovenská Biblia 1936

13
Tak sa vyplní môj hnev, utíšim si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Vyvŕši sa môj hnev a zápal si na nich utíšim, vypomstím sa tak, že budú vedieť, keď na nich vyplním svoj zápal, že ja, Pán, som hovoril.
Slovenská Biblia Katolícky