A A A A A
Ezechiel 5
12
Tretina tvojich obyvateľov zomrie na mor a zhynie uprostred teba, tretina padne mečom okolo teba a tretinu rozvejem do všetkých vetrov a za nimi vytasím meč.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba; tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov; a vytasím meč za nimi.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Tretina ťa pomrie morom a pohynie hladom v tvojom strede, a tretina padne mečom vôkol teba, a tretinu rozptýlim vo všetky vetry a budem ich stíhať vytaseným mečom.
Slovenská Biblia 1936

12
Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba; tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov; a vytasím meč za nimi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Tretina z teba umrie na mor a od hladu budú hynúť uprostred teba, tretina bude padať okolo teba pod mečom a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím za nimi meč.
Slovenská Biblia Katolícky