A A A A A
Ezechiel 5
11
Preto, na svoj život, výrok Pána Jahveho, že si moju svätyňu poškvrnil svojimi hroznými a ohavnými obradmi, aj ja ťa zničím bez milosti, ani ja ťa neušetrím.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Akože ja žijem — znie výrok Hospodina, Pána — pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať. Môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
Preto, jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, preto, že si poškvrnil moju svätyňu všelijakými svojimi mrzkosťami a všelijakými svojimi ohavnosťami, preto i ja, cele iste, ujmem z teba, a nezľutuje sa moje oko, a nebudem šetriť ani ja.
Slovenská Biblia 1936

11
Akože ja žijem - znie výrok Hospodina, Pána - pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Preto ako žijem - hovorí Pán, Jahve -, pretože si rozličnými svojimi ošklivosťami a rozličnými svojimi ohavnosťami poškvrnil moju svätyňu, budem rezať i ja, oko sa mi nezľutuje a nebudem ani ja šetriť.
Slovenská Biblia Katolícky