A A A A A
Ezechiel 47
5
Nameral ďalších tisíc lakťov a tam bol prúd, ktorý som nemohol prebrodiť, lebo voda sa zdvihla a bola hlboká, bolo treba plávať, bola to rieka, ktorá sa nedala prebrodiť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Potom zas nameral tisíc lakťov. Bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká; voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Opät nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som nemohol prejsť, pretože boly vody prihlboké, vody, v akých sa musí plávať, potok, ktorý sa nedá prebrodiť.
Slovenská Biblia 1936

5
Potom zas nameral tisíc lakťov. Bol tu potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká; voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Potom odmeral tisíc: rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí.
Slovenská Biblia Katolícky