A A A A A
Ezechiel 47
21
Túto krajinu si rozdelíte medzi izraelské kmene.
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
Túto krajinu si rozdeľte podľa izraelských kmeňov.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
Tú zem si rozdelíte podľa pokolení Izraelových.
Slovenská Biblia 1936

21
Túto krajinu si rozdeľte podľa izraelských kmeňov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
Túto krajinu si rozdelíte podľa kmeňov Izraela. Rozdelíte ju žrebom za dedičstvo sebe i cudzincom, ktorí bývajú medzi vami, ktorí uprostred vás splodili synov. Ich pokladajte medzi synmi Izraela za rovných s domorodcami a budú si žrebovať dedičstvo medzi kmeňmi Izraela.
Slovenská Biblia Katolícky