A A A A A
Ezechiel 47
20
Na západe Veľké more bude hranicou až po Vstup do Chamatu. To je západná hranica.
Slovenská Biblia Botekov 2015

20
Západná strana: Veľké more vytvorí hranicu až naproti Chamátu. To je západná strana.
Slovenská Biblia SEB 2007

20
A západná strana mora bude Veľké more od hranice na juhu až naproti miestu, kade sa ide do Chamatu. To bude západná strana.
Slovenská Biblia 1936

20
Západná strana: Veľké more vytvorí hranicu až naproti Chamátu. To je západná strana.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

20
A západný okraj: Veľké more od hranice až potiaľ, kde sa ide do Ematu. To je západný okraj.
Slovenská Biblia Katolícky