A A A A A
Ezechiel 47
18
Na východe medzi Hauranom a Damaskom, medzi Galaádom a izraelským krajom hranicou bude Jordán až po východné more, po Tamara. To je východná hranica.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Východná strana: Od Chacar Énonu, ktoré leží medzi Chavránom a Damaskom, medzi Gileádom a Izraelom, hranicu bude tvoriť Jordán až po Východné more a po Támar. To je východná strana.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Východná strana, zpomedzi Chavrána a zpomedzi Damašku a zpomedzi Gileáda a zpomedzi zeme Izraelovej bude Jordán; od severnej hranice budete merať k východnému moru. To bude východná strana.
Slovenská Biblia 1936

18
Východná strana: Od Chacar-Énónu, ktoré leží medzi Chavránom a Damaskom, medzi Gileádom a Izraelom, hranicu bude tvoriť Jordán až po Východné more a po Támár; to je východná strana.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Východný okraj však medzi Hauranom, medzi Damaskom, medzi Galaádom a medzi krajinou Izraela bude Jordán, ponad Východné more až po Tamar. To je východný okraj.
Slovenská Biblia Katolícky