A A A A A
Ezechiel 47
17
Hranica pôjde od mora po Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku a územie Chamatu. To je severná hranica.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Toto je hranica od mora po Chacar Énon; pritom územia Damasku a Chamátu majú ležať na sever. To je severná strana.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A hranicou od mora bude Chacar-enon, hranica Damašku, a severná strana na sever a hranica Chamatu. A to tedy čo sa týka severnej strany.
Slovenská Biblia 1936

17
Toto je hranica od mora po Chacar-Énón; pritom územie Damasku a Chamátu majú ležať na sever. To je severná strana.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Hranica teda pôjde od mora až po Haser Enon; územie Damasku ostane na sever, aj územie Ematu. To je severný okraj.
Slovenská Biblia Katolícky