A A A A A
Ezechiel 47
14
Vy všetci dostanete zo zeme dedičstvo, jeden ako druhý, lebo som prisahal vašim otcom, že im ju dám, a tak táto krajina vám pripadne do dedičstva.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Dostanete ju do dedičného vlastníctva jeden ako druhý. Zdvihol som totiž ruku k prísahe, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto krajina do vlastníctva.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Zdedíte ju jeden ako druhý, dotyčne ktorej som pozdvihol svoju ruku prisahajúc, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto zem do dedičstva.
Slovenská Biblia 1936

14
Dostanete ju do dedičného vlastníctva jeden ako druhý. Lebo som zdvihol ruku k prísahe, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto krajina do vlastníctva.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Dostanete z nej dedičstvo jeden ako druhý, lebo som zdvihol svoju ruku, že ju dám vašim otcom; teda táto krajina pripadne vám za dedičstvo.
Slovenská Biblia Katolícky