A A A A A
Ezechiel 47
13
Takto hovorí Pán Jahve: "Hľa, toto je územie, ktoré rozdelíte medzi dvanásť izraelských kmeňov a Jozefovi dáte dva diely.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Takto hovorí Hospodin, Pán: Toto sú hranice, v ktorých rozdelíte do vlastníctva krajinu dvanástim kmeňom Izraela. Jozef dostane dva podiely.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Takto hovorí Pán Hospodin: Toto je hranica, v ktorej si rozdelíte zem do dedičstva podľa dvanástich pokolení Izraelových. Jozef bude mať dva diely.
Slovenská Biblia 1936

13
Takto vraví Hospodin, Pán: Toto sú hranice, v ktorých rozdelíte do vlastníctva krajinu dvanástim kmeňom Izraela. Jozef dostane dva podiely.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Toto hovorí Pán, Jahve: „Toto sú hranice, v ktorých si podelíte krajinu podľa dvanástich kmeňov Izraela - Jozefovi dvojdiel.
Slovenská Biblia Katolícky