A A A A A
Ezechiel 47
10
Od Engadi až po En-Eglajim rybári budú stáť na brehu, lebo tam budú mať natiahnuté siete. Ryby budú také, ako vo Veľkom mori, a vo veľkom množstve.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Potom zastanú pri mori rybári od Én gedí až po Én eglajim. Bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľmi veľa druhov rýb práve tak ako vo Veľkom mori.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
A stane sa, že budú stáť popri ňom rybári; od En-gedi až po En-eglaim bude miesto, kde sa budú rozprestierať siete. Ich ryby budú podľa svojho druhu, jako ryby Veľkého mora, veľmi mnoho.
Slovenská Biblia 1936

10
Potom zastanú pri mori rybári od Én-gedí až po Én-eglajim: bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľké množstvo druhov rýb práve tak ako vo Veľkom mori.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Budú nad ňou stáť rybári; od Engadu po Engalim budú miesta na rozostieranie sietí; budú v nej tie druhy rýb, čo vo Veľkom mori, v množstve veľmi veľkom.
Slovenská Biblia Katolícky