A A A A A
Ezechiel 45
1
Keď budete deliť krajinu žrebom pre kmene ako dedičstvo, darujte Jahvemu dar, svätú časť zeme, dvadsaťpäťtisíc lakťov dlhú a dvadsaťtisíc lakťov širokú. Toto územie bude sväté v celom svojom rozsahu.
2
Z toho bude štvorec päťsto lakťov krát päťsto pre svätyňu a naokolo voľné miesto päťdesiat lakťov.
3
Z toho priestoru vymeraj dĺžku dvadsaťpäťtisíc lakťov krát desaťtisíc šírky, kde bude stáť svätyňa, Svätyňa Svätých.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodina musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol vôkol.
2
Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec dĺžky päťsto lakťov a šírky päťsto lakťov; dookola bude päťdesiat lakťov voľného priestoru.
3
Z vymeranej plochy odmeraj kus v dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a v šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najsvätejšie miesto.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A keď budete vrhať los deliac zem do dedičstva, budete obetovať Hospodinovi obeť pozdvihnutia ako sväté zo zeme, dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky. To bude sväté v celom svojom chotáre dookola.
2
Z toho bude ku svätyni päťsto dĺžky pri päťsto šírky, štvorhranné dookola, a bude mať päťdesiat lakťov voľného priestoru dookola.
3
A z tejto miery odmeriaš, z miery dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky, a v tom bude svätyňa, svätyňa svätých.
Slovenská Biblia 1936

1
Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodinovi musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol-vôkol.
2
Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec o dĺžke päťsto lakťov a šírke päťsto lakťov; dookola bude päťdesiat lakťov voľného priestoru.
3
Z vymeranej plochy odmeraj kus o dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a o šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najsvätejšie miesto.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svätú čiastku zeme, dvadsaťpäťtisíc dlhú a dvadsaťtisíc širokú; tá bude vo svojom celom rozsahu dookola svätá.
2
Z toho bude päťstokrát päťsto, štvorec zo všetkých strán, na svätyňu a okolo nej nech je obvod päťdesiat lakťov!
3
Z tohto priestoru odmeriaš dĺžku dvadsaťpäťtisíc a šírku desaťtisíc. Tam bude stáť svätyňa i veľsvätyňa.
Slovenská Biblia Katolícky