A A A A A
Ezechiel 45
9
Takto hovorí Pán Jahve: "Dosť už, izraelské kniežatá! Prestaňte s násilím a s útlakom! Zachovávajte právo a spravodlivosť! Prestaňte drancovať môj ľud! To je výrok Pána Jahveho.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Takto vraví Hospodin, Pán: Už dosť, kniežatá Izraela! Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spra vodlivosť! Prestaňte vydierať môj ľud — znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Takto hovorí Pán Hospodin: Už vám bolo dosť, kniežatá Izraelove: odstráňte už raz ukrutnosť a zkazu a konajte súd a spravedlivosť a prestaňte zaháňať môj ľud z jeho državia, hovorí Pán Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

9
Takto vraví Hospodin, Pán: Už dosť, kniežatá Izraela! Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť! Prestaňte vyháňať môj ľud z vlastníctva - znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Toto hovorí Pán, Jahve: „Dosť už, kniežatá Izraela, odstráňte násilie a útlak; konajte podľa práva a spravodlivosti, odstráňte svoje vydieranie môjho ľudu, hovorí Pán, Jahve.
Slovenská Biblia Katolícky