A A A A A
Ezechiel 45
8
To bude jeho majetok v Izraeli, aby kniežatá už neutláčali môj ľud, ale zem nechali domu Izraela, jeho kmeňom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli; potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu dajú domu Izraela pre jeho kmene.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
To bude jeho zo zeme za državie v Izraelovi, a nebudú viacej moje kniežatá utiskovať môjho ľudu, ale zem dajú domu Izraelovmu po ich pokoleniach.
Slovenská Biblia 1936

8
krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli; potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia domu Izraela pre jeho kmene.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
krajiny. To bude jeho majetok v Izraeli, preto moje kniežatá nebudú viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia Izraelovmu domu podľa jeho kmeňov.“
Slovenská Biblia Katolícky