A A A A A
Ezechiel 45
7
Kniežaťu bude patriť územie z každej strany posvätnej časti a vlastníctva mesta, na západnej strane smerom na západ a na východnej strane smerom na východ. Územie v dĺžke jedného podielu od východnej po západnú hranicu krajiny.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvätnej dávky a pri vlastníctve mesta, na západnej strane na západ a na východnej strane na východ; dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu
Slovenská Biblia SEB 2007

7
A kniežaťu bude z jednej i z druhej strany obeti pozdvihnutia svätyne a državia mesta, pred obetným údelom svätyne a pred državím mesta od západnej strany na západ a od východnej strany na východ, a čo do dĺžky, popri jednom z tých dielov od západného pomedzia až po východné pomedzie.
Slovenská Biblia 1936

7
Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvätnej dávky a pri vlastníctve mesta, na západnej strane na západ a na východnej strane na východ; dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
A pre knieža z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, pozdĺž posvätného daru a pozdĺž mestského majetku od západného okraja na západ a od východného okraja na východ v dĺžke zodpovedajúcej jednému podielu, od západnej hranice až po východnú hranicu
Slovenská Biblia Katolícky