A A A A A
Ezechiel 45
6
Mestu dajte do vlastníctva pozemok päťtisíc lakťov široký a dvadsaťpäťtisíc dlhý, priliehajúci k časti pridelenej svätyni, to bude patriť celému domu Izraela.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú päťtisíc lakťov a dlhú dvadsaťpäťtisíc lakťov primerane posvätnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
A za državie mesta dáte päť tisíc šírky a dvadsaťpäť tisíc dĺžky popri obeti pozdvihnutia, popri obetnom údele svätyne; to bude pre celý dom Izraelov.
Slovenská Biblia 1936

6
Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú päťtisíc lakťov a dlhú dvadsaťpäťtisíc lakťov primerane posvätnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Do majetku mesta dáte päťtisíc šírky a dvadsaťpäťtisíc dĺžky, primerane posvätnému daru; to bude patriť celému Izraelovmu domu.
Slovenská Biblia Katolícky