A A A A A
Ezechiel 45
4
Toto je svätá časť zeme patriaca kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pri svojej službe pristupujú k Jahvemu. Bude tam miesto pre ich domy a svätý pozemok pre svätyňu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
To je svätá časť krajiny; má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k Hospodinovej službe; bude im to miestom pre domy a posvätným miestom pre svätyňu.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
To bude sväté zo zeme; bude pre kňazov, svätoslužobníkov svätyne, pre tých, ktorí sa blížia, aby svätoslúžili Hospodinovi, a bude im miestom pre domy a svätyňou pre svätyňu.
Slovenská Biblia 1936

4
To je svätá časť krajiny; má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k službe Hospodinovej; bude im to miestom pre domy a posvätným miestom pre svätyňu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
To je zasvätený diel krajiny; bude patriť kňazom, ktorí obsluhujú svätyňu a pristupujú k Pánovej službe. Bude im na domy a na svätý priestor pre svätyňu.
Slovenská Biblia Katolícky