A A A A A
Ezechiel 45
25
Knieža má vykonať to isté pätnásteho dňa siedmeho mesiaca na sviatok, a to počas siedmich dní: obetovať obetu za hriech, celopal a to isté množstvo obilia i oleja."
Slovenská Biblia Botekov 2015

25
V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obetu za hriech, spaľovanú obetu i pokrmovú obetu a olej.
Slovenská Biblia SEB 2007

25
Siedmeho mesiaca pätnásteho dňa toho mesiaca, vo sviatok, bude robiť to isté sedem dní, jako obeť za hriech, tak i zápalnú obeť a jako obetný dar obilný, tak olej.
Slovenská Biblia 1936

25
V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obeť za hriech, spaľovanú obeť i pokrmovú obeť a olej.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

25
Siedmy mesiac, pätnásty deň mesiaca, na sviatok, má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej.“
Slovenská Biblia Katolícky