A A A A A
Ezechiel 45
24
A ako nekrvavú obetu obetuje mericu obilia s každým býkom a mericu s každým baranom, tiež na každú mericu obilia jednu šestinu okova oleja.
Slovenská Biblia Botekov 2015

24
A na pokrmovú obetu nech obetuje éfu na junca a éfu na barana a hín oleja na éfu.
Slovenská Biblia SEB 2007

24
A pripraví obetný dar obilný, efu na junca a efu na barana a oleja hín na efu.
Slovenská Biblia 1936

24
A na pokrmovú obeť nech obetuje éfu na junca a éfu na barana a hín oleja na éfu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

24
A ako pokrmovú obetu prinesie efu k býčkovi a efu k baranovi a k efe hin oleja.
Slovenská Biblia Katolícky