A A A A A
Ezechiel 45
23
Počas siedmich dní sviatkov obetuje Jahvemu ako celopal sedem býkov a sedem baranov, bez chyby, a to denne počas tých siedmich dní, a každý deň jedného capa ako obetu za hriech.
Slovenská Biblia Botekov 2015

23
Teda za sedem dní slávnosti bude sa obetovať spaľovaná obeta Hospodinovi a denne za sedem dní aj juncov a sedem bezchybných baranov a ako obeta za hriech denne jedného capa.
Slovenská Biblia SEB 2007

23
A po sedem dní sviatku bude pripravovať zápalnú obeť Hospodinovi, sedem juncov a sedem baranov bez vady na deň, po sedem dní, a na obeť za hriech kozla z kôz na deň.
Slovenská Biblia 1936

23
Teda za sedem dní slávnosti bude obetovať spaľovanú obeť Hospodinovi a denne za sedem dní aj juncov a sedem bezchybných baranov a ako obeť za hriech denne jedného kozla.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

23
Za sedem dní sviatkov prinesie ako celopal Pánovi denne sedem býčkov a sedem bezchybných baranov; ako obetu za hriech za sedem dní denne capa.
Slovenská Biblia Katolícky