A A A A A
Ezechiel 45
18
Takto hovorí Pán Jahve: "Prvého dňa prvého mesiaca vezmeš mladého býka bez chyby na očistenie svätyne.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Takto vraví Hospodin, Pán: V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného junca a očisť svätyňu od hriechu.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Takto hovorí Pán Hospodin: Prvého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca vezmeš junca z hoviad, bez vady, a očistíš svätyňu od hriechu.
Slovenská Biblia 1936

18
Takto vraví Hospodin, Pán: V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného junca a očisť svätyňu od hriechu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Toto hovorí Pán, Jahve: „V prvom mesiaci, prvý deň mesiaca, vezmeš bezchybného mladého býčka a očistíš svätyňu.
Slovenská Biblia Katolícky