A A A A A
Ezechiel 45
17
Knieža zasa bude mať na starosti celopaly, obety obilia a obety nápojov počas pútnických sviatkov, novomesiacov, sobôt a počas všetkých sviatkov Izraela. On sa postará o obetu za hriech, obetu nekrvavú, celopaly a obety spoluúčasti, potrebné na uzmierenie za dom Izraela."
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obety, pokrmové obety, nápojové obety, vo sviatky a novmesiace a v dňoch sviatočného odpočinku, vo všetky výročité slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obetu za hriech i pokrmovú obetu, i spaľovanú obetu, i obety spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A na kniežati bude dávať zápalné obeti a obetný dar obilný a liatu obeť na sviatky, na novmesiace a na soboty, na všetky výročné slávnosti domu Izraelovho; on bude pripravovať obeť za hriech, obetný dar obilný, zápalnú obeť a pokojné obeti pokryť hriech za dom Izraelov.
Slovenská Biblia 1936

17
Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obete, pokrmové obete, úliatby vo sviatky a novmesiace a v dňoch sviatočného odpočinku, vo všetky výročité slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obeť za hriech i pokrmovú obeť i spaľovanú obeť i obete spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Knieža však budú zaťažovať celopaly, pokrmové a nápojové obety na sviatky, novmesiace, soboty a na všetky slávnosti Izraelovho domu. On bude konať obetu za hriech, pokrmovú obetu, celopaly a pokojné obety, aby uzmieril Izraelov dom.“
Slovenská Biblia Katolícky