A A A A A
Ezechiel 45
16
Celý ľud krajiny je zaviazaný týmito dávkami izraelskému kniežaťu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli.
Slovenská Biblia SEB 2007

16
A všetok ľud zeme bude zaviazaný kniežaťu v Izraelovi k tejto obeti pozdvihnutia.
Slovenská Biblia 1936

16
Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Týmito dávkami kniežaťu Izraela je zaviazaný všetok ľud krajiny.
Slovenská Biblia Katolícky