A A A A A
Ezechiel 45
15
Jednu ovcu zo stáda za každých dvesto z izraelských nív na obety, celopaly a obety spoluúčasti. To bude uzmierenie za vás, výrok Pána Jahveho.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Jedna ovca z dvesto kusov drobného stáda, zo stád Izraela na pokrmovú, spaľovanú obetu a na obety spoločenstva na získanie zmierenia pre nich — znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
A jedno dobytča z drobného stáda zo dvoch sto kusov z dobrej paše Izraelovej na obetný dar obilný a na zápalnú obeť a na pokojné obeti pokryť na nich hriech, hovorí Pán Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

15
Jedna ovca z dvesto kusov drobného stáda, zo stád Izraela, na pokrmovú, spaľovanú obeť a na obete spoločenstva na získanie zmierenia pre nich - znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
A jednu ovcu zo stáda za každých dvesto ako posvätný dar zo zavlažovaných pastvín Izraela na pokrmové obety, celopaly a na pokojné obety, aby sa nimi uzmierili, hovorí Pán, Jahve:
Slovenská Biblia Katolícky