A A A A A
Ezechiel 45
14
Jeden okov oleja od desiatich okovov, to je od suda o desiatich okovoch, od suda, lebo desať okovov tvorí jeden sud.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Toto je predpis o oleji — olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
A čo do ustanovenia dotyčne oleja - bat je miera oleja -: desatinu batu z kora; desať batov robí chomer, lebo desať batov je chomer.
Slovenská Biblia 1936

14
Toto je predpis o oleji - olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Náležitosť z oleja (z batu oleja): desatinu batu od kóru (desať batov je chomer), pretože desať batov je kór.
Slovenská Biblia Katolícky