A A A A A
Ezechiel 45
13
Budete odovzdávať tieto príspevky: šestinu merice od suda pšenice a šestinu merice od suda jačmeňa.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Toto je podávaná obeta, ktorú máte odovzdávať: šestina éfy z chómeru pšenice a šestina éfy z chómeru jačmeňa.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Toto bude obeť pozdvihnutia, ktorú budete obetovať; šestinu efy z chomera pšenice a dáte šiesty diel efy z chomera jačmeňa.
Slovenská Biblia 1936

13
Toto sú pozdvihované dávky, ktoré máte odovzdávať: šestina éfy z chómeru pšenice a šestina éfy z chómeru jačmeňa.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Toto bude posvätný dar, ktorý odovzdáte: šestinu efy od chomeru pšenice a šestinu efy od chomeru jačmeňa.
Slovenská Biblia Katolícky