A A A A A
Ezechiel 45
12
Šekel má vážiť dvadsať gér. Dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov budú jedna mina.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
A šekel bude dvadsať gér; dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov vám bude mána.
Slovenská Biblia 1936

12
Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Šekel má činiť dvadsať gér. Budete mať dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov, pätnásť šeklov a mínu.
Slovenská Biblia Katolícky