A A A A A
Ezechiel 45
11
Merica i okov majú mať rovnakú mieru, merica nech je desatinou suda a okov tiež desatinou suda. Tak sa miery budú riadiť podľa suda.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
Efa a bat bude jednakou mierou, aby bat obsahoval desatinu chomera, a desiata čiastka chomera efu; podľa chomera bude jeho miera.
Slovenská Biblia 1936

11
Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Efa a bat majú mať rovnakú mieru, aby bat činil desatinu chomeru a efa desatinu chomeru. Miera sa má riadiť podľa chomeru.
Slovenská Biblia Katolícky