A A A A A
Ezechiel 45
10
Používajte spravodlivé váhy, spravodlivú mericu a spravodlivý okov!
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Majte spravedlivú váhu, spravedlivú efu a spravedlivý bat.
Slovenská Biblia 1936

10
Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat.
Slovenská Biblia Katolícky