A A A A A
Ezechiel 44
1
Zaviedol ma k vonkajšej bráne svätyne hľadiacej na východ. Bola zamknutá.
2
Jahve mi povedal: "Táto brána zostane zamknutá. Otvoriť ju neslobodno, nikto nesmie cez ňu vojsť, lebo cez ňu vošiel Jahve, Boh Izraela. Preto zostane zamknutá.
3
Len knieža, pretože je knieža, môže si tu zasadnúť, aby jedol jedlo v Jahveho prítomnosti. Vojde cez predsieň podbránia a tade aj vyjde."
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá však bola zatvorená.
2
I povedal mi Hospodin: Táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel; teda bude zatvorená.
3
Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom; predsieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie vyjsť.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A viedol ma zpät smerom ku vonkajšej bráne svätyne, ktorá je obrátená na východ, a tá bola zavrená.
2
A Hospodin mi riekol: Táto brána bude zavrená, nebude sa otvárať, ani ňou nikto nevojde, lebo Hospodin, Bôh Izraelov, vošiel ňou, a teda bude zavrená.
3
Čo do kniežaťa, on, knieža, bude v nej sedávať, aby jedol chlieb pred Hospodinom; od cesty siene brány vojde a od jej cesty vyjde.
Slovenská Biblia 1936

1
Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá bola zatvorená.
2
I riekol mi Hospodin: Táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel; teda bude zatvorená.
3
Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom; predsieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie vyjsť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Potom ma viedol naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne, bola však zatvorená.
2
A Pán mi riekol: „Táto brána bude zatvorená; neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela; preto bude zatvorená.
3
Čo sa kniežaťa týka, pretože je knieža, môže sa v nej zdržovať, aby tam jedol chlieb pred Pánom. Nech prichádza smerom od predsiene brány a tou istou cestou nech odchádza!“
Slovenská Biblia Katolícky