A A A A A
Ezechiel 44
8
Namiesto toho, aby ste sa sami starali o moje sväté veci, poverili ste týchto ľudí, aby sa starali o moju svätyňu namiesto vás.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
A nestrážili ste stráže mojich posviatností, ale ste ich postavili za strážcov mojej stráže v mojej svätyni, za seba.
Slovenská Biblia 1936

8
Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
A nezachovali ste službu mojej svätyne, ale na moju službu v mojej svätyni ste postavili strážcov.
Slovenská Biblia Katolícky