A A A A A
Ezechiel 44
4
Potom ma zaviedol severnou bránou pred Chrám. Díval som sa: A hľa, Jahveho sláva napĺňala Jahveho chrám. Vtedy som sa vrhol tvárou k zemi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hospodina napĺňala dom Hospodina. Vtedy som padol na tvár.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Potom ma doviedol cestou severnej brány pred dom, a videl som a hľa, sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov, a padnul som na svoju tvár.
Slovenská Biblia 1936

4
Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hospodinova naplňovala dom Hospodinov. Vtedy som padol na tvár.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Potom ma viedol smerom k severnej bráne pred priečelie chrámu a videl som, že Pánova velebnosť naplnila Pánov chrám! I padol som na tvár.
Slovenská Biblia Katolícky