A A A A A
Ezechiel 44
31
Kňazi nesmú jesť zdochlinu vtáka alebo zvieraťa, ani zverou roztrhané.
Slovenská Biblia Botekov 2015

31
Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu ani roztrhané z vtáctva, ani z dobytka.
Slovenská Biblia SEB 2007

31
Kňazi nebudú jesť nijakej zdochliny ani ničoho roztrhaného od divej zveri ani z vtáctva ani z hoviad.
Slovenská Biblia 1936

31
Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva ani z dobytka.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

31
Zdochlinu a čo roztrhali vtáky alebo zver, kňazi nesmú jesť vôbec.
Slovenská Biblia Katolícky