A A A A A
Ezechiel 44
30
Prvé zo všetkých prvotín a zo všetkých vašich obiet, zo všetkého, čo obetujete, bude patriť kňazom. Prvotinu svojej múky dajte kňazovi, aby požehnanie spočinulo na vašom dome.
Slovenská Biblia Botekov 2015

30
Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, čo dávate, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na vašom dome.
Slovenská Biblia SEB 2007

30
I prvotina každého prvého ovocia zo všetkého a každá obeť pozdvihnutia zo všetkého, zo všetkých vašich obetí pozdvihnutia, bude kňazom, i prvotinu svojho cesta dáte kňazovi spôsobiť to, aby sa spustilo požehnanie na tvoj dom a odpočinulo na ňom.
Slovenská Biblia 1936

30
Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, z čoho vy dávate dávky, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na tvojom dome.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

30
Výber všetkých prvotín zo všetkého a všetky venované dary zo všetkého, zo všetkých vašich venovaní, budú patriť kňazom; a prvotinu svojej tlče dajte kňazovi, aby privolal na tvoj dom požehnanie.
Slovenská Biblia Katolícky