A A A A A
Ezechiel 44
27
potom v deň, keď vstúpi na sväté miesto, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, to je výrok Pána Jahveho.
Slovenská Biblia Botekov 2015

27
a v deň, keď znova vojdú do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musia priniesť obetu za svoj hriech — znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia SEB 2007

27
A toho dňa, ktorého vojde do svätyne, do vnútorného dvora, aby svätoslúžil vo svätyni, bude obetovať svoju obeť za hriech, hovorí Pán Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

27
a v deň, keď znova voj de do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musí priniesť svoju obeť za hriech - znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

27
a keď vstúpi do vnútorného nádvoria, aby konal službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, hovorí Pán, Jahve.
Slovenská Biblia Katolícky