A A A A A
Ezechiel 44
25
Nepriblížia sa k mŕtvemu, aby sa nepoškvrnili, smú sa však poškvrniť pre otca, matku, syna, dcéru, brata alebo nevydatú sestru.
Slovenská Biblia Botekov 2015

25
Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili; iba kvôli otcovi alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť.
Slovenská Biblia SEB 2007

25
Nevojdú k mŕtvemu človekovi poškvrniť sa; len pre otca alebo pre matku, pre syna alebo pre dcéru, pre brata alebo pre sestru, ktorá nepatrila mužovi, sa smú poškvrniť.
Slovenská Biblia 1936

25
Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili; iba kvôli otcovi alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

25
K mŕtvemu človeku nesmú pristúpiť, poškvrnili by sa; smú sa poškvrniť iba pri otcovi, matke, synovi, dcére, bratovi a nevydatej sestre.
Slovenská Biblia Katolícky