A A A A A
Ezechiel 44
22
Za manželku si nesmú vziať vdovu alebo prepustenú, ale iba pannu z izraelského rodu. Môžu si však vziať vdovu po kňazovi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

22
Ani vdovu, ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať.
Slovenská Biblia SEB 2007

22
A nevezmú si za ženu vdovy ani zahnanej, vezmú si iba panny zo semena domu Izraelovho, ale vdovu, ktorá by bola vdovou po kňazovi, si môžu vziať.
Slovenská Biblia 1936

22
Ani vdovu ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

22
Vdovu ani prepustenú si nesmú vziať za manželku, ale iba panny z potomstva Izraelovho domu alebo vdovu, ktorá zostala vdovou po kňazovi.
Slovenská Biblia Katolícky