A A A A A
Ezechiel 44
19
Keď vyjdú do vonkajšieho nádvoria, do vonkajšieho nádvoria k ľudu, vyzlečú si odev, v ktorom konali službu, odložia ho v miestnostiach svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neprenášali zasvätenie na ľud.
Slovenská Biblia Botekov 2015

19
Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia si vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svätosť na ľud.
Slovenská Biblia SEB 2007

19
A keď pojdú von do vonkajšieho dvora, do vonkajšieho dvora k ľudu, vyzlečú svoje rúcha, v ktorých svätoslúžia, a nechajú ich v komorách svätyne a oblečú si iné rúcha a neposvätia ľudu svojimi rúchami.
Slovenská Biblia 1936

19
Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svätosť na ľud.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

19
Keď však vystúpia do vonkajšieho nádvoria, vyzlečú si šaty, v ktorých konali službu, vložia ich do ciel svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neposvätili ľud.
Slovenská Biblia Katolícky