A A A A A
Ezechiel 44
17
Keď prekročia bránu vnútorného nádvoria, prezlečú sa do plátenných šiat. Keď budú vykonávať službu v bránach vnútorného nádvoria a v Chráme, nebudú mať na sebe nijaký vlnený odev.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho; nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A bude bývať tak, že keď vojdú do brán vnútorného dvora, oblečú si ľanové rúcha, a nevezmú na seba ničoho z vlny, keď budú svätoslúžiť v bránach vnútorného dvora a ďalej v dome.
Slovenská Biblia 1936

17
Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho; nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Keď však vkročia cez brány vnútorného nádvoria, oblečú si plátenné rúcha; vlna sa nesmie na nich dostať, keď budú vykonávať službu v bráne vnútorného nádvoria a v dome.
Slovenská Biblia Katolícky